Operational
Excellence

J.G. Bos Interim & Projectmanagement

Wij zijn gericht op ondersteuning op het gebied van het doorvoeren van aanpassingen in een organisatie, het verbeteren van processen, het uitbreiden van activiteiten, heta aanpassen van de strategie, etcetera. Kortom, u kunt ons inzetten om gewenste veranderingen in een organisatie vorm te geven en uit te werken.

De mens staat daarbij centraal. Wat vaak in eerste instantie een operationeel probleem lijkt, valt regelmatig te herleiden tot een onvolkomenheid in het reilen en zeilen van het management(team), zowel op afdelings- als op stafniveau. Persoonlijk gecreëerde schotten veroorzaken stilstand, terwijl er eigenlijk sprake zou moeten zijn van een vlotte doorstroom. Wij laat die schotten verdwijnen, op een menselijke maar effectieve wijze.