Management
Support

NovaCura Management Support

Wij kunnen als toezichthouder en klankbord een sterke toegevoegde waarde voor strategie, risicobeheersing en management beslissingen brengen. Wij stellen het management de juiste vragen op ondernemingsplannen of voorgenomen besluiten. 
De spiegel en feedback die het management versterkt om de juiste beslissingen te nemen. Wij kunnen tevens een belangrijke bijdrage leveren in tijden van bedrijfseconomische tegenslag en reorganisaties.